Korta fakta om Järfällagymnasterna
Verksamhetsidé

 • Föreningen ska bedriva gymnastik
 • Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att:
 • Erbjuda barn och ungdomar i vår verksamhet motorisk grund och gymnastisk skolning, där allsidighet och teknik prioriteras
 • Förutsättningar och ambitioner gymnaster, ledare och funktionärer tas till vara och utvecklas inom föreningen
 • Verksamheten kännetecknas av glädje, trygghet, utveckling och samarbete
 • Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för en drog- och dopingfri idrott
    


Verksamheten 2017

Medlemmar och ledare
Järfällagymnasterna har cirka 1000 aktiva gymnaster och 250 ledare.

Grupper

Bas
 • Basgrupperna riktar sig till flickor och pojkar i åldern 3 år och uppåt.
 • Träningen inriktar sig på lek och grundträning och ger en fin grund för en framtid som gymnast, men också för alla andra idrotter.
 • Inga förkunskaper krävs, alla får vara med och övningarnas svårighetsgrad anpassas efter gruppens utveckling.
 • Basgrupperna tränar en gång i veckan eller mer och tävlar i regel inte. Undantaget är att gymnaster från 7 år kan tävla i klubbmästerskapet, KM. Grupperna deltar i föreningens uppvisningar.  

Förberedande Tävling
 • Förberedande Tävling är till för gymnaster från sex och uppåt. De tränar två gånger i veckan.
 • Träningen är målmedveten och riktar sig mot att kunna ägna sig åt tävlingsgymnastik.
 • Syftet är att gymnasterna skall ges grunden för en fortsatt tävlingsverksamhet.
 • Gymnaster i förberedande grupp kan tävla på mindre tävlingar.


Trupp/Tävling
 • I tävlingsgrupp tränar gymnaster som vill och kan lite     mer, de tränar tre gånger i veckan eller mer.
 • JG följer gymnastikförbundets stegar för tävling dvs RT – RM – SM.
 • Gymnasternas kunskaper och ålder bestämmer vilken nivå gruppen tävlar på under året.


Kvinnlig Artistisk Gymnastik
 • Kvinnlig Artistisk gymnastik är en inriktning inom Järfällagymnasterna som riktar sig till gymnaster som är intresserade av att träna de fyra AG-redskapen: barr, bom, hopp och fristående.
 • Förutom redskapen skiljer sig AG från truppgymnastik genom att man utför övningarna och tävlar individuellt.


Parkour
 • Järfällagymnasterna har under 2013 startat upp parkour som ytterligare en gren att erbjuda våra medlemmar.


Aerobic Gymnastics
 • Järfällagymnasterna har under 2014 startat upp Aerobic Gymnastics som ytterligare en gren att erbjuda våra medlemmar.

 
Våra sponsorer
Stöd JG tillsammans med Svenska Spel
JG på Facebook
Senaste på Instagram med tag #järfällagymnasterna